THÔNG BÁO
Hiện nay, việc truy cập vào Hệ thống Thư điện tử Kiểm toán Nhà nước tại một số máy tính của cán bộ trong ngành (sử dụng các trình duyệt khác nhau) xảy ra hiện tượng không đăng nhập được vào hộp thư theo cách thông thường, mà phải thực hiện thêm một số thao tác kỹ thuật. Bộ phận quản trị hướng dẫn cách khắc phục như sau: